Türkiye vizesi, oturma İzni, çalışma İzni başvuru ve danışmanlık hizmeti – göçmen escoliosis cervical sintomas büro

Daha uzun süre kalmak isteyen kişiler ise yabancılar ve uluslararası escoliosis cervical sintomas koruma kanunu’nda belirtilmiş olan evrakları hazırlayarak oturum izni başvurusu yapmalı ve escoliosis cervical sintomas bir oturma izni almalıdırlar. İkamet izni ya da ikamet tezkeresi olarak da bilinen bu escoliosis cervical sintomas izin ile yabancı ülke vatandaşları ülkemizde uzun süre kalabilmektedirler.

İl ve ilçelerde bulunan göç idaresi müdürlükleri yabancıların oturma izni escoliosis cervical sintomas başvurusu müracaatlarını almak üzere görevlendirilmiştir. İkamet izni başvuruları bizzat yabancılar tarafından ya da danışman firmalar escoliosis cervical sintomas aracılığı ile yapılabilmektedir. Ayrıca yabancının avukatı ya da yasal temsilcisi başvuru sırasında yabancının escoliosis cervical sintomas yanında bulunabilmektedir.

Oturma izni sahibi olan yabancılar izin sürelerinin bitmesine 60 gün escoliosis cervical sintomas kala herhangi bir zamanda en geç izin sürelerinin bitmesinden önce escoliosis cervical sintomas uzatma başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca vize / vize muafiyet süresi içinde ya da bu süre 10 güne escoliosis cervical sintomas kadar aşılmış olsa bile uzatma başvurusu yapılması mümkündür.

Göç idaresi müdürlükleri tarafından alınan başvurular değerlendirilir ve olumlu bulunan escoliosis cervical sintomas başvurular göç idaresi genel müdürlüğü tarafından ikamet kartı basımı sağlanır. Genel müdürlükte basım işlemi tamamlanan kartlar posta yoluyla yabancıların başvurularında escoliosis cervical sintomas belirttikleri adreslerine gönderilmektedir. İkamet tezkeresi

İkamet tezkeresi almaktan muaf olan yabancılar dışında türkiye’de 90 günden daha uzun bir süre kalmak isteyen tüm escoliosis cervical sintomas yabancılar bu izin için başvuru yapmak zorundadırlar. Ülke sınırları içinde vize ya da vize muafiyet süresinden daha escoliosis cervical sintomas uzun kalmak isteyen yabancılar kalış amaçlarına ve kişisel durumlarına uygun escoliosis cervical sintomas olan bir izin için başvuru yapmalıdırlar. Ülkemizde ikamet edebilmek için farklı ikamet kategorileri bulunmaktadır. Bu ikamet çeşitlerinden uzun süreli, öğrenci, aile ya da insan ticareti mağduru gibi kategorilerde kişisel durumları escoliosis cervical sintomas nedeniyle şartları sağlayamadığı için başvuru yapamayan kişiler kısa süreli izin escoliosis cervical sintomas için başvuru yapabilirler.

Türkiye’de kesintisiz olarak en az 8 yıl boyunca ikamet tezkeresi escoliosis cervical sintomas sahibi olarak ikamet etmiş olan yabancı kişiler ya da içişleri escoliosis cervical sintomas bakanlığı göç politikaları kurulu tarafından belirlenmiş olan koşulları sağlayan yabancı escoliosis cervical sintomas kişiler göç idaresi genel müdürlüğü tarafından verilen uzun dönem ikamet escoliosis cervical sintomas izni için başvuru yapabilirler. Bu oturma izni süresiz olup yabancı ülke vatandaşlarının her yıl escoliosis cervical sintomas ya da belli sürelerle uzatma talebinde bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

Kesintisiz 8 yıllık ikamet hesaplanırken öğrenci olarak ikamet edilen sürelerin escoliosis cervical sintomas yarısı, diğer ikamet sürelerinin ise tamamı kabul edilmektedir. Bu izin için şartları yerine getiren yabancılar başvuru yapabilirler. Ancak mülteciler, şartlı mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet escoliosis cervical sintomas izni sahipleri ve geçici koruma sağlanan yabancılar, uzun dönem ikamet iznine geçiş yapamazlar. İkamet izni başvuru formu

İkamet izni başvuru formu örneğine ulaşmak için oturma izni sayfasından escoliosis cervical sintomas incelenebilir. Göçmen büro aracılığı ile yapacağınız ikamet izni başvurularında yalnızca ikamet escoliosis cervical sintomas izni için gerekli belgelerin hazırlanması ve danışmanlarımıza ulaştırılması yeterli olmaktadır. İzin başvurunuz danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilmekte ve ilgili göç idaresinden randevunuz escoliosis cervical sintomas alınmaktadır. İkamet izni başvuruları en fazla 90 gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Yabancılar ve uluslararası koruma kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre 90 escoliosis cervical sintomas günlük süre bilgi ve evraklarınızın ilgili kuruma teslim edildiği andan escoliosis cervical sintomas itibaren başlamaktadır. Bu süreler ilgili göç idaresinin inisiyatifindedir ve dönem dönem farklılık escoliosis cervical sintomas gösterebilir. Sürenin uzaması durumunda başvuran yabancıya mutlaka bilgi verilmektedir.

Yabancı ülke vatandaşı türkiye’de ikamet edeceği adres bilgilerin başvurusunda belirtmek zorundadır. Türkiye’de ikamet edilecek adres sabit bir adres olabileceği gibi konaklama escoliosis cervical sintomas tesisine ait bir adres de olabilir. Her durumda beyan edilen adres doğru ve eksiksiz bir şekilde escoliosis cervical sintomas başvuru formlarına yazılmış olmalıdır. Başvuru onaylandıktan sonra ikamet izni belgesi belirtilen adrese gönderileceğinden beyan escoliosis cervical sintomas edilen tüm iletişim bilgilerinin (adres, telefon, e-posta) güncel olması gerekmektedir.

Bu izni alarak çalışmak isteyen yabancılar, yurt içinde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı aracılığı ile yurt escoliosis cervical sintomas dışında ise vatandaşı oldukları ülkedeki ya da yasal olarak bulundukları escoliosis cervical sintomas ülkedeki türkiye cumhuriyeti büyükelçiliği ya da konsolosluğu aracılığı ile başvurularını escoliosis cervical sintomas gerçekleştirebilirler.

İnsan ticaretine konu olan ya da olabilecek alanlarda çalışacak yabancıların escoliosis cervical sintomas her defasında dış temsilciliklerimize başvuru yaparak bu izni almaları gerekmektedir. Bu alanlarda çalışacak yabancıların 6 ay ikamet etmiş olması dikkate escoliosis cervical sintomas alınmamaktadır.

Ülkemize turistik ya da çalışma amacı olmayan diğer vizelerle gelmiş escoliosis cervical sintomas olan yabancılar ile türkiye’nin vize muafiyeti ya da vize kolaylığı sağladığı yabancı ülke escoliosis cervical sintomas vatandaşları ikamet izni sahibi olmadıkları için yurt içinden çalışmak için escoliosis cervical sintomas izin talebinde bulunamazlar.

Ar-ge personeli olarak ar-ge merkezi belgesi bulunan firmalarda çalışmak isteyen yabancıların ise çalışabilmeleri escoliosis cervical sintomas için öncelikle bilim – sanayi ve teknoloji bakanlığı’na başvurarak haklarında bakanlık tarafından olumlu görüş bildirimini almış olmaları escoliosis cervical sintomas gerekmektedir.

Yabancı uyruklu kişi tarafından yapılan uzatma başvurusu onaylanırsa ancak ve escoliosis cervical sintomas ancak aynı işverene bağlı olarak çalışmaya devam etmesi şartıyla ilk escoliosis cervical sintomas olarak 2 yıla kadar daha sonra ise en fazla 3 escoliosis cervical sintomas yıla kadar çalışabilmesi için uzatma alması mümkündür.

E-vize yalnızca turistik ve iş amaçlı seyahatler için alınabilmektedir. Bunların dışında farklı bir seyahat amacınız bulunuyorsa türkiye büyükelçiliği ya escoliosis cervical sintomas da konsolosluğu aracılığı ile bireysel olarak vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

RELATED_POSTS